Download
Schematy po konsultacjach
Word
Konsultacje - uzupełnienie uwzględnione wnioski.docx
Word
Podsumowanie konsultacji.docx
PDF
Podsumowanie konsultacji.pdf
Word
Raport z konsultacji społecznych.docx
Word
Załącznik nr 2 Zestawienie pytań i odpowiedzi w formule Q_A.docx
Excel
Załącznik nr 1 Zestawienie odpowiedzi na wnioski z kart konsultacyjnych.xlsx
Excel
Załącznik nr 3 Zestawienie wniosków i odpowiedzi ze spotkania 18 i 30.09.2020.xlsx
PDF
Załącznik nr 4 Wniosek Lewicy.pdf
PDF
Załącznik nr 5 Wniosek RO Bartodzieje.pdf
PDF
Załącznik nr 6 BPP-T 1.pdf
PDF
Załącznik nr 6 BPP-T 2.pdf
Word
Załącznik nr 7 Zmiany w sieci połączeń po konsultacjach.docx