Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
arbetsdokument
Download
Protokoll
PDF
Årsmöteskallelse UFS 2019-2.pdf
PDF
Budget 2019 - Hårds förslag.pdf
PDF
Budgetförslag styrelsens ursprungliga.pdf
PDF
Dagordning.pdf
PDF
Direktstöd och nystartsbidrag.pdf
PDF
Motion 1 - Ändring av stadga 2.5 Styrelse.pdf
PDF
Motion 2 - Uppsägning av lokalkontrakt.pdf
PDF
Revisionsberättelse_signerad av alla revisorer.pdf
PDF
Röstlängd_årsmöte_20190630.pdf
PDF
Signerade BR & RR samt Revisionsberättelse 190611 signerad av PWC.pdf
PDF
Verksamhetsplan 2019 - hårds förslag.pdf
PDF
Verksamhetsplan 2019 styrelsens ursprungliga.pdf