Download
NÁVRH - Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2019 - Vyvěšeno 9.4.2020
PDF
příloha 12.pdf
PDF
rozvaha 12.pdf
PDF
výsledovka 12.pdf
PDF
Závěrečný účet obce za rok 2019 - úvodní strana - opatření k nápravě chyb a nedostatků.pdf
PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_Zábřezí - Řečice.pdf