Name
Owner
File size
:: Zakon o visokom obrazovanju
Owner hidden
Nov 8, 2022
Download
Nastava, studije i studenti
Owner hidden
Oct 31, 2022
Download
Ostalo (opšta akta)
Owner hidden
Oct 31, 2022
Download
Poslovnici o radu stručnih organa
Owner hidden
Oct 28, 2022
Download
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti, prilozi i uputstva
Owner hidden
Oct 19, 2022
Download
Pravilnik o postupku sticanja istraživačkih i naučnih zvanja
Owner hidden
Dec 29, 2022
Download
Pravilnik o radu Fakulteta, prečišćeni tekst
Owner hidden
Feb 2, 2024
Download
Pravilnik o raspodeli sredstava za organizaciju naučnih skupova
Owner hidden
Dec 12, 2023
Download
Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od nasilja
Owner hidden
Nov 8, 2022
Download
Rad, radni odnosi i sistematizacija poslova
Owner hidden
Oct 31, 2022
Download
Statusna rešenja
Owner hidden
Oct 31, 2022
Download
Statut Filozofskog fakulteta u Nišu
Owner hidden
Oct 31, 2022
Download
Zaštita podataka o ličnosti
Owner hidden
Oct 31, 2022
Download
Prečišćeni tekst Pravilnika o radu feb. 2024.doc
Owner hidden
Feb 2, 2024
675 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder