Download
:: Zakon o visokom obrazovanju
Download
Nastava, studije i studenti
Download
Ostalo (opšta akta)
Download
Poslovnici o radu stručnih organa
Download
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti, prilozi i uputstva
Download
Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od nasilja
Download
Rad, radni odnosi i sistematizacija poslova
Download
Statusna rešenja
Download
Statut Filozofskog fakulteta u Nišu
Download
Zaštita podataka o ličnosti