Name
Owner
File size
BÀI TẬP CHƯƠNG 3.docx
Nov 15, 2022
319 KB
CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN.docx
Oct 19, 2022
609 KB
CẤU TẠO VỎ ELECTRON VÀ CẤU HÌNH ELECTRON.TU LUAN.docx
Jul 9, 2022
773 KB
CHƯƠNG GIỚI THIỆU DANH PHÁP MỚI.docx
Jul 4, 2022
227 KB
NGUYEN TỐ HÓA HỌC-DỒNG VỊ.docx
Jul 10, 2022
1.6 MB
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRẮC NGHIỆM.docx
Oct 10, 2022
292 KB
VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN.docx
Oct 19, 2022
150 KB
XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ.docx
Oct 19, 2022
594 KB