Download
Audio kitoblar badiy
Download
Badiiy Adabiyotlar
Download
Dizayn kafedrasi
Download
Energetika kafedrasi
Download
Fizika kafedrasi
Download
Ijtimoiy fanlar kafedrasi
Download
Kimyo kafedrasi
Download
Kimyoviy texnologiya kafedrasi
Download
Majmualar 2020
Download
Majmualar 2022
Download
Manzarali bog'dorchilik va ko'kalamzorlashtirish kafedrasi
Download
Marketing kafedrasi
Download
Marketing kafedrasi
Download
Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish kafedrasi
Download
O'zbek tili va adabiyoti
Download
O‘QUV-USLUBIY MAJMUALAR 2019
Download
Oliy matematika kafedrasi
Download
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi
Download
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi kafedrasi
Download
Qo'shimcha adabiyotlar
Download
Sanoatda ishlab chiqarishni tashkil etish va iqtisodi kafedrasi
Download
Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi kafedrasi
Download
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish va informatsion texnologiyalar kafedrasi
Download
Texnоlоgik mashina va jihоzlar kafedrasi
Download
Tillari kafedrasi
Download
To'qimachilik sanоati mahsulоtlari texnоlоgiyasi kafedrasi
Download
Umumtexnika fanlari kafedrasi
Download
Xorijiy adabiyotlar
Download
Yengil sanоat mahsulоtlarini kоnstruktsiyalash va texnоlоgiyasi kafedrasi
Download
Бадиий адабиётлар
Download
илмий макола
Download
марузалар матни
Download
Монография 2020
Download
Монография 2021
Download
Ўқув қўлланма
Download
Хорижий адабиётлар