Name
Owner
File size
Autorización OCUPACIÓN TEMPORAL EN ESPAZOS PUBLICOS Solicitude.pdf
Owner hidden
Jun 17, 2013
279 KB
More info (Alt + →)
Formulario autoliquidación O.F. Nº 7.pdf
Owner hidden
May 1, 2020
394 KB
More info (Alt + →)
Formulario autoliquidación O.F. Nº 10 LICAPE.pdf
Owner hidden
May 1, 2020
556 KB
More info (Alt + →)
I002 DENUNCIA DE INFRACCION URBANISTICA.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
333 KB
More info (Alt + →)
INSTANCIA XERAL.pdf
Owner hidden
May 23, 2020
234 KB
More info (Alt + →)
RENUNCIA O INCREMENTO DO VALOR DE EXPROPIACION.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
237 KB
More info (Alt + →)
SOLICITUDE VISITA COMPROBACION.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
239 KB
More info (Alt + →)
U001_SOLICITUDE CERTIFICADO DE NON EXPEDIENTE DE INFRACCION URBANISTICA.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
248 KB
More info (Alt + →)
U004_SOLICITUDE INFORMACIÓN URBANISTICA.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
249 KB
More info (Alt + →)
U007 INSTANCIA SOLICITUD DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.pdf
Owner hidden
May 23, 2020
334 KB
More info (Alt + →)
U010 DECLARACIÓN RESPONSABLE REDACTOR MEMORIA.pdf
Owner hidden
May 6, 2020
242 KB
More info (Alt + →)
U010 DECLARACIÓN RESPONSABLE TECNICO PROYECTO.pdf
Owner hidden
May 16, 2020
243 KB
More info (Alt + →)
U010 INSTANCIA SOLICITUDE OBRAS E SERVZOS DP.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
342 KB
More info (Alt + →)
U018 SOLICITUD DE LICENZA DE DIVISION DE PREDIOS.pdf
Owner hidden
Jan 23, 2021
340 KB
More info (Alt + →)
U019 COMUNICACION PREVIA ACTIVIDADE CON OBRA.pdf
Owner hidden
May 23, 2020
440 KB
More info (Alt + →)
U019 CP INICIO ACTIVIDADE CON OBRA.pdf
Owner hidden
May 23, 2020
344 KB
More info (Alt + →)
U019 CP INICIO ACTIVIDADE SIN OBRA.pdf
Owner hidden
May 23, 2020
443 KB
More info (Alt + →)
U019 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TECNICO DO PROXECTO .pdf
Owner hidden
May 23, 2020
238 KB
More info (Alt + →)
U020 C. P. de TRANSMISIÓN OU CAMBIO DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADE.pdf
Owner hidden
May 21, 2020
335 KB
More info (Alt + →)
U022 Acta de INICIO Y REPLANTEO en DECLARACION RESPONSABLE.pdf
Owner hidden
Oct 27, 2020
216 KB
More info (Alt + →)
U022 INSTANCIA SOLICITUD DE LICENZA DE EDIFICACIÓN.pdf
Owner hidden
May 21, 2020
440 KB
More info (Alt + →)
U026 INSTANCIA COMUNICACION PREVIA OBRA.pdf
Owner hidden
May 23, 2020
442 KB
More info (Alt + →)
V008 SOLICITUDE LICENCIA DE PASOS - VADOS.pdf
Owner hidden
Jun 12, 2020
436 KB
More info (Alt + →)
V011 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TECNICO DO PROXECTO .pdf
Owner hidden
May 6, 2020
238 KB
More info (Alt + →)
V011 INSTANCIA SOLICITUDE OCUPACIÓN DP.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2020
438 KB
More info (Alt + →)
V011 POLICIA LOCAL INSTANCIA SOLICITUDE OCUPACIÓN DP.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2020
434 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder