PDF
1. TMA Innovation - Giải pháp Theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa và Quản lý ra vào bệnh viện.pdf
PDF
2. VNG Cloud - An toàn trong công tác phòng chống dịch Covid ở các bệnh viện, cơ sở y tế với Cloud Camera AI.pdf
PDF
2.2. VNG Cloud - Brochure.pdf
PDF
4. Phenikaa Maas - Bản đồ Covidmaps hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.pdf
PDF
5. Talkshow - Khách mời Hứa Phú Doãn.pdf
PDF
Hướng dẫn sử dụng Webex Event (Khach tham du).pdf