Download
Algoritmy bez počítača
Download
Čo mám robiť v Exceli, aby to žiakov bavilo?
Download
Edukačná robotika s LEGO WeDo 2.0
Download
Informačná bezpečnosť odpredu-odzadu
Download
Informatické súťaže s rôznym zameraním
Download
Informatika bez počítača
Download
Pokročilejšia práca v prostredí Scratch
Download
Tvorba malých edukačných aplikácií
Download
Učíme s hardvérom: Aktivity s BBC Micro:Bitom
Download
Využitie príkladov súťaže PRASK vo vyučovaní
Download
Webové nástroje a aktívne učenie sa
Download
Základy programovania v jazyku Python