Name
Owner
File size
Evaluasi Renstra Prodi 2022-2023.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
383 KB
More info (Alt + →)
evaluasi rentsra STIKes 2022-2023.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
350 KB
More info (Alt + →)
LAP TL MONEV AKADEMIKNON AKADEMIK T.A 21;22 ok oc.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
84 KB
More info (Alt + →)
LAP TL MONEV AKADEMIKNON AKADEMIK T.A 22;23 ok ok.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
86 KB
More info (Alt + →)
LAP AMI AKBID 2023.docx
Owner hidden
Mar 25, 2024
188 KB
More info (Alt + →)
LAP AMI AKPER 2023.docx
Owner hidden
Mar 23, 2024
240 KB
More info (Alt + →)
LAP AMI NERS 2023.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
202 KB
More info (Alt + →)
LAP AMI S1 KEBIDANAN 2023.docx
Owner hidden
Mar 28, 2024
191 KB
More info (Alt + →)
LAP AMI S1 KEP 2023.docx
Owner hidden
Mar 25, 2024
201 KB
More info (Alt + →)
LAP MONEV SARPRAS 22.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
2.3 MB
More info (Alt + →)
LAP MONEV SARPRAS 23.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
2.3 MB
More info (Alt + →)
LAPORAN MONEV KEUANGAN 22.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
105 KB
More info (Alt + →)
LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN LPM GANJIL 22.23.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
70 KB
More info (Alt + →)
LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN LPM GENAP 22.23.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
91 KB
More info (Alt + →)
Laporan Pemahaman VMTS 2021.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
1.1 MB
More info (Alt + →)
Laporan Pemahaman VMTS 2022.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
1.1 MB
More info (Alt + →)
Laporan Pemahaman VMTS 2023.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
1 MB
More info (Alt + →)
MONEV KEUANGAN 23.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
107 KB
More info (Alt + →)
MONEV PENELITIAN 2023.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
83 KB
More info (Alt + →)
MONEV PKM GANJIL 23.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
108 KB
More info (Alt + →)
Rapat Tinjauan Manajemen 2023.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
116 KB
More info (Alt + →)
Tindak lanjut Hasil AMI 2023.pdf
Owner hidden
Apr 21, 2024
310 KB
More info (Alt + →)
Tindak lanjut Hasil AMI 2024.pdf
Owner hidden
Apr 21, 2024
310 KB
More info (Alt + →)
Tindak lanjut Hasil AMI 2024LPM ok prinkan ya.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
95 KB
More info (Alt + →)
Tindak lanjut Hasil AMI TA 21;22 OK PRIN.docx
Owner hidden
Apr 22, 2024
96 KB
More info (Alt + →)
VM STIKES 2021.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
841 KB
More info (Alt + →)
VM STIKES 2022.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
836 KB
More info (Alt + →)
VM STIKES 2023.doc
Owner hidden
Apr 22, 2024
846 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder