Name
Owner
File size
Poziv za dostavu ponude_Nabava radova.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
1.2 MB
Prilog 1. Ponudbeni list_Nabava radova.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
402 KB
Prilog 1a. Ponudbeni list (zajednica gospodarskih subjekata)_Nabava radova.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
285 KB
Prilog 1b Ponudbeni list (podizvoditelj)_Nabava radova.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
281 KB
Prilog 2. Glavni projekt_Adaptacija pomocne gradevine.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
8.8 MB
Prilog 3. Troskovnik_Nabava radova.xlsx
Owner hidden
Nov 8, 2021
78 KB
Prilog 4. Popis izvršenih radova.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
288 KB
Prilog 5. Ugovor o nabavi radova.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
203 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder