PDF
Uverenje o akreditaciji MAS sociologije (2008).pdf
PDF
Uverenje o akreditaciji MAS sociologije (2015).pdf
PDF
Uverenje o akreditaciji MAS sociologije (2021).pdf