Name
Owner
File size
Bilant 2019.pdf
Aug 8, 2020
6.6 MB
Buget pentru investitii 2019.pdf
Mar 28, 2023
439 KB
Confirmare depunere.pdf
Aug 8, 2020
9 KB
Raport administratori 2019.pdf
Jul 20, 2020
403 KB
Raport audit financiar 2019.pdf
Jul 20, 2020
359 KB
Raport CA sem I 2019.pdf
Oct 17, 2019
505 KB
Raport CA sem II 2019.pdf
Apr 14, 2020
174 KB
Raport calcul facilitati_PI Tetarom_2019.pdf
Feb 25, 2020
663 KB
Raport Comitet nominalizare si remunerare 2019.pdf
Jul 20, 2020
92 KB
Raportare contabila sem I 2019.pdf
Jul 22, 2020
2.2 MB