Name
Owner
File size
Decreto 83-17.PDF
Owner hidden
Nov 2, 2023
676 KB
More info (Alt + →)
Decreto 1342-84.PDF
Owner hidden
Nov 2, 2023
718 KB
More info (Alt + →)
Decreto 1607-18.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
378 KB
More info (Alt + →)
Decreto 1742-18 Salidas escolares.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
617 KB
More info (Alt + →)
Decreto 3399-99.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
1.8 MB
More info (Alt + →)
Decreto 4641-83 campamentos escolares.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
290 KB
More info (Alt + →)
Disposición 01-98 carga horario maestros educacion fisica.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
2.4 MB
More info (Alt + →)
Disposición 44-13.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
2.2 MB
More info (Alt + →)
Disposición 0220-16.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
85 KB
More info (Alt + →)
LEY 20596-73.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
63 KB
More info (Alt + →)
LEY 20655-74.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
112 KB
More info (Alt + →)
RM 252-03.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
3.5 MB
More info (Alt + →)
RM 896-17.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2023
169 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder