Name
Owner
File size
Izmjena dokumentacije
Owner hidden
May 24, 2023
Download
1. OBAVJEST O NABAVI.pdf
Owner hidden
May 10, 2023
141 KB
More info (Alt + →)
2. Poziv na dostavu ponuda.pdf
Owner hidden
May 10, 2023
348 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 1 Ponudbeni list.docx
Owner hidden
May 7, 2023
20 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 2 Izjava o nepostojanju razloga isključenja.docx
Owner hidden
May 5, 2023
15 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 3 Iskustvo gospodarskog subjekta.docx
Owner hidden
May 10, 2023
16 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 4 Izjava o ponudenom jamstvenom roku.docx
Owner hidden
May 10, 2023
22 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 5 Podaci o zajednici G.S..docx
Owner hidden
May 10, 2023
19 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 6 - Podaci o podugovarateljima.docx
Owner hidden
May 10, 2023
19 KB
More info (Alt + →)
OBRAZAC 7 Izjava o ukupnom prometu.docx
Owner hidden
May 10, 2023
18 KB
More info (Alt + →)
Odluka o odabiru.pdf
Owner hidden
Jun 30, 2023
1.4 MB
More info (Alt + →)
Prilog 1 - Idejno rješenje dizajna interijera.pdf
Owner hidden
May 10, 2023
8 MB
More info (Alt + →)
Prilog 2 - Apartman 1 i 2.skb
Owner hidden
Apr 5, 2023
15.1 MB
More info (Alt + →)
Prilog 2 - Apartman 3.skb
Owner hidden
Apr 5, 2023
1.4 MB
More info (Alt + →)
Prilog 2 - glavna zgrada - recepcija.skp
Owner hidden
Apr 21, 2023
16.8 MB
More info (Alt + →)
Prilog 2 - glavna zgrada.skb
Owner hidden
Apr 18, 2023
12.4 MB
More info (Alt + →)
TROŠKOVNIK.xlsx
Owner hidden
May 10, 2023
6.4 MB
More info (Alt + →)
Zapisnik o pregledu i ocjeni_prilozi.pdf
Owner hidden
Jun 30, 2023
11.8 MB
More info (Alt + →)
Zapisnik s otvaranja ponuda.pdf
Owner hidden
Jun 13, 2023
2.6 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder