Audio
1 thru 4 merkha tikpkh siluk phrase.wav
Audio
5 thru 8 merkha tikpkh etnahta phrasea.wav
Audio
9 through 15 pashra zakeif katon phrases.wav
Audio
16 thru 19 tvir phrases.wav
Audio
20a and 20b kadma azla and geiresh 20a and 20b.wav
Audio
21 geirshayim.wav
Audio
22 pazeir.wav
Audio
23 a and 23b tlisha ktana and gdola.wav
Audio
24 and 25 rvia phrases.wav
Audio
26 through 27b ytiv and zakeif gadol phrases.wav
Audio
28 thru 31 zarka segol phrases.wav
Audio
32 sof aliyah.wav