Name
File size
Ansökan till Thoren Framtid Axona [2022].pdf
Feb 15, 2022
83 KB
Blankett för att avsluta skolplacering.pdf
Mar 15, 2023
81 KB
Blankett för uppsagning av plats på skolans fritidshem
Mar 16, 2023
26 KB
Download
Frånvarorutiner.pdf
Jan 26, 2023
24 KB
Handlingsplan mot kränkande behandling [reviderad 2018].pdf
Feb 11, 2022
491 KB
Hur kan vi bli bättre.pdf
Feb 11, 2022
48 KB
Information och regler for fritidshemmet.pdf
Feb 11, 2022
50 KB
Inkomstuppgift barn- skolbarnomsorg 2023 Fritidshem.pdf
Mar 15, 2023
92 KB
Läsårstider Thoren Framtid Axona.pdf
Jun 13, 2022
174 KB
Ledighetsansökan elev.pdf
Aug 23, 2022
157 KB
Likabehandlingsplan.pdf
Feb 11, 2022
72 KB
Medgivande hemsidan.pdf
Feb 11, 2022
5 KB
Olycksfallsförsäkring - Blankett för anmälan av skada till försäkringsbolag.pdf
Feb 11, 2022
511 KB
Olycksfallsförsäkring - Information om Elevförsäkring Thoren Framtid.pdf
Feb 11, 2022
76 KB
Olycksfallsförsäkring - Lathund för att anmäla skada till skolans försäkringsbolag Svedea.pdf
Feb 11, 2022
41 KB
Ordningsregler.pdf
Oct 21, 2022
84 KB
Pedagogisk plan fritidshemmet.pdf
Feb 11, 2022
61 KB
Rutiner för klagomålshantering.pdf
Feb 11, 2022
91 KB
Skadeanmälan dator.pdf
Feb 6, 2023
24 KB