Google Docs
10d Forslag til endring i vedtekter for Fagerheimen TK
Download
PDF
Sak 5 Forretningsorden.pdf
PDF
Sak 8 Årsmelding for Fagerheimen tennisklubb 2021.pdf
PDF
Sak 9a og Sak 12 Signert regnskap 2021 og budsjett 2022.pdf
PDF
Sak 9b Revisjonsrapport - FTK - for regnskapsåret 2021.pdf
Google Docs
Sak 10a Forslag til nye vedtekter for Fagerheimen TK
Download
PDF
Sak 10a Forslag til nye vedtekter for Fagerheimen TK.pdf
PDF
Sak 10b Mistillitsforslag.pdf
PDF
Sak 13 Valgkomiteens innstilling.pdf
PDF
Saksliste for årsmøtet.pdf