Word
2020-tədris planı - Menecment - SON.doc
Word
2020-tədris planı - Biznesin idarə -SON.doc
Word
2020-tədris planı - Maliyyə-SON.doc
Word
2020-tədris planı - Mühasibat -SON.doc
Word
2020-tədris planı - qiy -Menecment-SON.doc
Word
2020-tədris planı -Beynəlxalq ticarət -SON.doc
Word
2020-tədris planı -Iqtisadiyyat -SON.doc
Word
2020-tədris planı -Marketinq--SON.doc
Word
2020-tədris planı -qiy - Maliyyə-SON.doc
Word
2020-tədris planı -qiy- Biznesin -SON.doc
Word
2020-tədris planı -qiy-Beynəlxalq ticarət -SON.doc
Word
2020-tədris planı -qiy-Iqtisadiyyat - SON.doc
Word
2020-tədris planı-qiy-MU - SON.doc
Word
050102 Biologiya müellimliyi.doc
Word
050105-Tədris Planı Fizika_muell._31.082020 XX (2).doc
Word
050106-FTÇHM.doc
Word
050110 - Kimya və biologiya müəllimliyi - 2020-YS.doc
Word
050506 EKOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ TƏDRİS planı YENİ.doc
Word
050510 Biologiya.doc
Word
050621-Loqistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi (1).doc
Word
050621-Loqistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi.doc
Word
050623-Tədris planıNəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili.doc
Word
050628-Mexanika mühəndisliyi (1).doc
Word
050628-Mexanika mühəndisliyi.doc
Word
biznes-tədris planı-təzə-qiyabi.doc
Word
dünya iqtisadiyyatı--yeni-əyani.doc
Word
dünya iqtisadiyyatı-yeni-qiyabi.doc
Word
elektrik_və_elektron_mühəndisliyi_tədris_planı.docx
Word
Iqtisadiyyat--tədris planı - 2014 azərb..doc
Word
İqtisadiyyat-yeni-qiyabi.doc
Word
Kimya mühəndisliyi (qiyabi)2020.docx
Word
Kimya mühəndisliyi 2020.doc
Word
Kompüter muhandisliyi (2020 qiyabi).docx
PDF
Kompüter mühəndisliyi-2020 _tədris planı_-2.pdf
Word
Kompüter mühəndisliyi-2020 (tədris planı)-2 (1).docx
Word
Kompüter mühəndisliyi-2020 (tədris planı)-2.docx
Word
M.U-əyani-maliyyə - qiyabi.doc
Word
M.U-qiyabi-yeni.doc
Word
magistratura Tedris plani- Kimya ve biologiya-2016-17 Ramiz - esas.doc
Word
Maliyyə -.doc
Word
Marketinq-əyani.doc
Word
menecment-tədris planı-əyani-yeni.doc
Word
Muhasibat.U-əyani-yeni.doc
Word
Neft-qaz muhendisliyii 2020 1.doc
Word
Neft-qaz muhendisliyii 2020 qiyabi.doc
Word
Tedris plan-Tarix qiyabi....doc
Word
Tedris plani - Cografiya m.doc
Word
Tedris plani - Politologiya.doc
Word
Tedris plani - Sosiologiya.doc
Word
Tedris plani - Tarix m.doc