Download
Arkaluonteisten henkilötietojen hallinnan ohjepäivitys -työryhmä
Download
Asiantuntijaryhmän muistiot
Download
Datakoulutukset-työryhmä
Download
Datan linkittämisen edistäminen
Download
Datanhallinnan asiantuntijoiden ammatillisen pätevöitymisen tiekartta
Download
FAIR-periaatteiden soveltaminen
Download
Linjaustyö
Download
Palvelukatalogitietomalli
Download
TiHA-työryhmä
Download
Tutkijoiden datapalveluiden markkinointi
Download
Työryhmien koordinointi
Word
01 2020 sähköposti koko asiantuntijaryhmälle.docx
Excel
10-2018-Datan-suunnittelutilaisuus.xlsx
PDF
2020-syyspaivat-datakoulutukset kooste.pdf
Excel
2022-12-09 Aineistojen astuntijaryhmän työryhmien nykyiset ja aiemmat vastuuhenkilöt.xlsx
Excel
Aineistojen avoimuus_ asiantuntijaryhmän ja työryhmien jäsenet.xlsx
Google Docs
CODATA edustus
Download
Word
Käsitekeskustelu.docx
PowerPoint
Tohtoriopiskelijat_opinnäytetyönohjaajat_kokous01.pptx