Download
Google Sheets
ANVA survey DATA
Excel
ANVA survey DATA.xls
Download
Google Docs
Nòt pou laprès - Sondaj ANVA 2019
Download
Google Docs
Note de Presse - Sondaj ANVA 2019
Download
Google Docs
Rapò Sondaj Tranzisyon - ANVA 2019
Download
Google Docs
Yon tranzisyon negosye