Word
Əlavə I - Layihə müraciət forması - Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi proqramı.docx
Excel
Əlavə II - İcra planı - “Gənclər Təşkilatlarının Fəaliyyətlərinin Dəstəklənməsi” Proqramı.xlsx
Excel
Əlavə III - Büdcə forması - Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi proqramı.xlsx
Word
Əlavə IV - Tədbirlər proqramı - Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi proqramı.docx
Word
Ərizə forması - Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi proqramı.docx
Word
Maksimal qiymət cədvəli - Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi proqramı.docx
Word
Təsviri hesabat forması - Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi proqramı.docx