Word
АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА У ШКОЛСКОЈ 2020-2021.ГОДИНИ.docx
Word
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШК. 2020-2021. ГОДИНИ.docx
Word
Акциони план за реализацију активности из Школског развојног плана у школској 2020-21. години.docx
Word
ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕНОВАЊА УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020-2021. ГОДИНИ.docx
Word
Документа- Насиље.docx
Word
Документа-Акциони план шрп-а за школску 2021-22..docx
Word
Документа-Самовредновање.docx
Word
за слађу 2.docx
Word
Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи за школску 20202021. годину.docx
Word
Програм превенције дискриминаторног понашања у шк.2020-2021.години.docx
PDF
ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ И МЕРАМА - 01.06.2020. - Covid19.pdf
Word
Школски програм од 2018-19 до 2021-22.docx