Unknown File
Mac 2019 trở về trước (Chip Intel).dmg
Unknown File
Mac 2020 trở đi (Chip Apple M1).dmg