Download
Google Docs
Chromebook - Премахване на акаунт от Chromebook
Download
Google Docs
Регистрация на Хромбуци
PDF
Регистрация на Хромбуци.pdf