Download
Заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Download
Звіт про стратегічну екологічну оцінку
Download
Проекти внесення змін до плану зонування
Download
Проекти ДПТ