Download
Презентации
Download
Google Docs
ДНЕВЕН РЕД на виртуална конференция с предприятия от Ростовската област
Google Forms
Регистрация в Онлайн БМ "Ростовската област - България"
Download
Google Sheets
Регистрация в Онлайн БМ "Ростовската област - България" (Ответы)
Excel
Участници б-м от Ростов.xlsx