Download
1. SISSEJUHATUS
Download
2. Koolimuusemi pass
Download
3. Muuseum, kevad 2018
Download
4. Antsla kooli muuseumi külalisraamat
Download
5. Esemelised museaalid
Download
6. Hariduse andmise ajalugu Antslas ja ümbruskonnas. Koolihooned, ümberehitused
Download
7. Trükised Antsla hariduselust
Download
8. Koolijuhid. Õpetajad. Grupifotod. Üksikud fotod
Download
9. Lõpetajad
Download
10. Vilistlaste kokkutulekud, mälestused,fotod, dokumendid. Annetatud koolimuuseumile
Download
11. Haridusalased konverentsid
Download
12. Uurimistööde kataloog 1955-2013.
Download
13. Omaloomingulised tööd. Elukillud I-VII
Download
14. Loodusprojektid
Download
15. Huvitegevus
Download
16. Tunnustused (kiituskirjad, tänukirjad jms)
Download
17. Vimplid
Download
18. Antsla ajalugu
Download
19. Urvaste kihelkond
20. Cела Анценск Тюменская область Россия.