Download
Google Docs
Copy of Budget 20/21
Download
Google Docs
Copy of Budgetutfall 19/20
Download
Google Docs
Copy of Dagordning Årsmöte 2020
Download
Google Docs
Copy of Instruktioner för Zoom-möte
PDF
Copy of Motion 2020:1 Ensamhet på Camelot.pdf
PDF
Copy of Motion 2020:2 Arthuriansk Tradition.pdf
PDF
Copy of Motion 2020:3 De ungas vistelsefond.pdf
Word
Copy of Motionssvar till motion 2020:1.docx
Word
Copy of Motionssvar till motion 2020:2.docx
Word
Copy of Motionssvar till motion 2020:3.docx
Download
Google Docs
Copy of Proposition - Fastställande av verksamhetsavgiften
Download
Google Docs
Copy of Proposition - Legendariska dubbningar och upphöjningar
Word
Copy of Revisionsberättelse 2019-2020.docx
PDF
Copy of Styrelsens förslag på Sammanträdesordning för årsmötet 2020.pdf
PDF
Copy of Styrelsens förslag på Verksamhetsberättelse 2019-2020.pdf
PDF
Copy of Styrelsens förslag på Verksamhetsplan 2020-2021.pdf
Word
Copy of Valberedningens förslag årsmöte 2020.docx
Download
Google Docs
Kopia av Samlade årsmöteshandlingar 2020