Name
Owner
File size
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY NOWOSIELCE.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
35 KB
More info (Alt + →)
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków NOWOSIELCE.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
29 KB
More info (Alt + →)
Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o posiadanym doświadczeniu NOWOSIELCE.docx
Owner hidden
May 6, 2024
206 KB
More info (Alt + →)
Załącznik nr 4 wzór oswiadczenie o zespole Nowosielce.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
30 KB
More info (Alt + →)
Załącznik nr 5 wzór umowy nowosielce.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
61 KB
More info (Alt + →)
Załącznik nr 6 przedmiar prac.pdf
Owner hidden
Apr 2, 2024
120 KB
More info (Alt + →)
Załącznik nr 7 program prac.pdf
Owner hidden
Apr 2, 2024
1.5 MB
More info (Alt + →)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NOWOSIELCE.docx
Owner hidden
Apr 2, 2024
51 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder