Download
Motioner till Extrakongress 2021
Download
Övrigt material
PDF
Extrakongress-2021-kallelse-dagordning.pdf
PDF
Extrakongress-2021-mötesordning.pdf
Google Docs
Extrakongress-2021-proposition-antal-motioner
Download
PDF
Extrakongress-2021-proposition-antal-motioner.pdf
PDF
Extrakongress-2021-tidsschema.pdf
PDF
lista-motioner-extrakongress.pdf
Google Drive Shortcut
Yrkandelängd 1.0