Download
Zajęcia praktyczne - opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Download
Anatomia i fizjologia
Download
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Download
Język angielski
Download
jezyk migowy
Download
komputerowe wspomaganie technologii informacyjnej w zawodzie
Download
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Download
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Download
Podstawy patologii wybranych chorób
Download
Podstawy psychologii i etyki
Download
Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych i higienicznych
Download
Przedsiębiorczość
Download
Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Download
ZYCH
Word
Choroby cywilizacyjne i czynniki ryzyka.doc
Word
Edukacja zdrowotna.docx
Word
kartka świąteczna.docx
Word
Pedagogika społeczna -OM.doc
Word
Podstawowe pojęcia zdrowia.docx
Word
Reguły postępowania opiekuna.docx
Word
rek_nerw_1_2.doc
Word
ukl_pok_1_1.doc
Word
uzależnienia.doc
Word
zakażenia szpitalne.docx
Word
Zatrucia i zakażenia pokarmowe- zapobieganie.docx
Word
Zywienie.docx