Name
Owner
File size
7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
70 KB
กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
378 KB
คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชา.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
310 KB
ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราช.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
107 KB
ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
48 KB
ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งข.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
409 KB
ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
74 KB
ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชก.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
79 KB
ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
844 KB
ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
631 KB
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
2.2 MB
หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
375 KB
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
2.7 MB
หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการครูฯ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
190 KB
หลักเกณฑ์พัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
535 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีและ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
1.8 MB
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและ.pdf
Owner hidden
Sep 15, 2020
1.5 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder