PDF
00 2020-06-27 Agenda Bondsraad NHB.pdf
PDF
03 Verslag BR 14 december 2019 - concept ter goedkeuring
PDF
04A 2020-06-27 Procedure vacatures bondsbestuur NHB.pdf
PDF
04B Rooster van Aftreden NHB Bestuur - ter kennisname
PDF
05A BR Oplegnotitie Planning & Control.pdf
PDF
05B Jaarverslag NHB 2019
PDF
05C Bijlage jaarverslag 2019 - Realisatie jaarplan 2019
PDF
05D NHB - Jaarstukken 2019 - incl verklaring accountant
PDF
05E 2020-07-26 BR Dechargeverlening Bondsbestuur.pdf
PDF
05F Stand van zaken Jaarplan 2020.pdf
PDF
06 2020-06-27 Contributie 2021.pdf
PDF
07A 2020-06-27 Oplegnotitie Reglementen.pdf
PDF
07B Nationale Bepalingen NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p.pdf
PDF
07C Reglement wijzigingsvoorstel 25m1p - Minimale teamgrootte .pdf
PDF
07D 2020-06-27 Kledingvoorschrift - v2.pdf
PDF
Bondsraad - Hoofdpresentatie 27 juni 2020