PDF
Извештај бр. 1 период 15-22.03.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 2 период 23-29.03.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 3 период 30.03-05.04.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 4 период 06.04-12.04.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 5 период 13.04 -19.04.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 6 период 20.04-26.04.pdf
PDF
Извештај бр. 7 период 27.04-03.05.pdf
PDF
Извештај бр. 8 период 04.05-10.05.pdf
PDF
Извештај бр. 9 период 11.05-17.05.pdf
PDF
Извештај бр. 10 период 18.05-24.05.pdf
PDF
Извештај бр. 11 период 25.05-31.05.pdf
PDF
Извештај бр. 12 период 01.06-07.06.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 13 период 08.06-14.06.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 14 период 15.06-21.06.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 15 период 22.06-28.06.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 16 период 29.06-05.07.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 17 период 06.07-12.07.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 18 период 13.07-19.07.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 19 период 20.07-26.07.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 20 период 27.07-02.08.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 21 период 03.08-09.08.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 22 период 10.08-16.08.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 23 период 17.08-23.08.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 24 период 24.08-30.08.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 25 период 31.08-06.09.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 26 период 07.09-13.09.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 27 период 14.09-20.09.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 28 период 21.09-27.09.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 29 период 28.09-04.10.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 30 период 05.10-11.10.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 31 период 12.10-18.10.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 32 период 19.10-25.10.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 33 период 26.10-01.11.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 34 период 02.11-08.11.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 35 период 09.11-15.11.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 36 период 16.11-22.11.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 37 период 13.11-29.11.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 38 период 30.11-06.12.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 39 период 07.12-13.12.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 40 период 14.12-20.12.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 41 период 21.12-27.12.2020.pdf
PDF
Извештај бр. 42 период 28.12.20-.03.01.2021.pdf