PDF
“BÁNH TRÔI NƯỚC” AND THREE ENGLISH VERSIONS OF TRANSLATION A SYSTEMIC FUNCTIONAL COMPARISON.pdf
PDF
“CHÓ” TRONG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRUNG - VIỆT.pdf
PDF
A brief comparison of Vietnamese intonation and English intonation and its implications for teaching English intonation to Vietnamese EFL learners.pdf
PDF
A propos de l’évaluation de l'expression modale en classe de FLE.pdf
PDF
A Relevance-Theoretic Analysis Of Yeah As A Discourse Marker.pdf
PDF
A Review On Validating Language Tests.pdf
PDF
A Sketch Of The Vietnamese Language And Culture From Southeast Asian Perspective.pdf
PDF
A Study Of Genre Exploring Writing In English For University Purposes With Vietnamese Students.pdf
PDF
An analysis of prominent grammatical cohesive devices in online news discourse in English by Vietnamese translators.pdf
PDF
AN EVALUATION OF THE TRANSLATION OF THE FILM “RIO” BASED ON NEWMARK’S MODEL.pdf
PDF
AN INVESTIGATION INTO EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF IN-CLASS ENGLISH SPEAKING ASSESSMENT.pdf
PDF
An Investigation Into Students’ Evaluation Of And Attitudes Towards Synchronous Computer-Mediated Communication On Language Skills Development In Vietnamese Institutional Context.pdf
PDF
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHÂN TỐ CẢM XÚC ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.pdf
PDF
Appropriate classroom activities for effective teaching of business English speaking skill necessary for Vietnamese businessmen.pdf
PDF
Bàn về hiện tượng thừa từ phủ định trong tiếng Hán và việc dạy học cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam.pdf
PDF
Biến đổi nhận thức về đạo hiếu nghiên cứu so sánh giữa việt nam và hàn quốc.pdf
PDF
BIỂU THỨC SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG TRONG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT).pdf
PDF
Các chữ 夫 phu 妻 thê 家 gia 孝 hiếu 教 giáo với quan niệm gia đình của người Trung Quốc.pdf
PDF
Các nguyên tắc ứng dụng công nghệ Multimédia trong dạy - học ngoại ngữ.pdf
PDF
CÁC TIÊU ĐỀ BẢN TIN CỦA THỜI BÁO THE NEW YORK TIMES VỀ CUỘC XUNG ĐỘT Ở DẢI GAZA NĂM 2014.pdf
PDF
Câu tiếng Pháp trong hoạt động giao tiếp.pdf
PDF
CHỦ QUAN TÍNH VÀ KHÁCH QUAN TÍNH TRONG HỆ THỐNG XƯNG HÔ VIỆT VÀ ANH.pdf
PDF
Chức năng tu từ của từ trái nghĩa trong các tác phẩ văn học Nga thế kỷ XIX.pdf
PDF
Cơ sở giáo học pháp của kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ ở trung học phổ thông Việt Nam.pdf
PDF
Competitiveness Analysis On Vietnam Tourism In Relation With Asean Countries At Present.pdf
PDF
Công Tác Thực Tập Sư Phạm Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Từ Góc Nhìn Của Giảng Viên Và Sinh Viên.pdf
PDF
CÔNG THỨC NÀO CHO BÀI PHÁT BIỂU THUYẾT PHỤC CỦA CỰU TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘ.pdf
PDF
Cпособы передачи значений русской конструкции с ядерным компонентом слишком - чтобы на вьетнамский язык.pdf
PDF
Đặc điểm cấu trúc của biểu thức so sánh ngang bằng trong tiếng Hán hiện đại.pdf
PDF
Đặc Điểm Của Dịch Ca Khúc Và Bản Dịch Ca Khúc Anh-Việt.pdf
PDF
ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG TỪ ĂN UỐNG TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT.pdf
PDF
Đặc tính ngữ âm và âm vị học.pdf
PDF
Đặc Trưng Tín Hiệu Thẩm Mĩ Của Tục Ngữ So Sánh Tiếng Hàn Có Yếu Tố Chỉ Con Giáp.pdf
PDF
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA HÀN QUỐC QUA TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ CON NGỰA.pdf
Download
Google Sheets
Danh mục Xuất bản phẩm định kỳ - Bộ phận học liệu
PDF
Đào tạo chuyên gia ngoại ngữ hàng đầu ở Việt Nam.pdf
PDF
Đào tạo song ngữ cấp tiểu học góc nhìn người trong cuộc.pdf
PDF
Đề Xuất Cải Tiến Thực Tập Sư Phạm Ngoại Ngữ Nhìn Từ Góc Độ Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Sư Phạm Tiếng Anh.pdf
PDF
Difficulties experienced by Vietnamese lecturers teaching IELTS speaking at university level and some suggested solutions.pdf
PDF
Định danh nhân vật - một thủ pháp nghệ thuật trong sáng tác văn học (Qua ngữ liệu Báu vật của đời của Mạc Ngôn).pdf
PDF
Đọc sách và ghi chép - một phương pháp quan trọng trong quá trình nhận thức của sinh viên đại học.pdf
PDF
Đôi điều về chuyển di ngữ dụng học của người Việt học tiếng Anh.pdf
PDF
Đổi mới phương pháp dạy học đại học theo hướng sử dụng phương tiện dạy học hiện đại.pdf
PDF
DƯỢC TÍNH CA QUÁT - CUỐN SÁCH QUÝ TRONG GIẢNG DẠY CHỮ HÁN, CHỮ NÔM VÀ NHỮNG TRI THỨC GIÁ TRỊ VỀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA.pdf
PDF
ĐƯỜNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG LÝ THUYẾT MỚI HAY ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN NÂNG CAO.pdf
PDF
EFL STUDENTS’ VOICES ON LEARNER AUTONOMY AT A UNIVERSITY IN THE MEKONG DELTA.pdf
PDF
Eleventh Graders’ Actual Use Of English Listening Learning Strategies At Duong Van Duong High School.pdf
PDF
Embarking On Research In The Social Sciences Understanding The Foundational Concepts.pdf
PDF
ENGLISH ARTICLE CHOICES BY VIETNAMESE EFL LEARNERS.pdf
PDF
English Idioms Containing Human-Body Parts And Their Vietnamese Equivalents A Case Study Of Two English Novels And Their Vietnamese Translation Versions.pdf