Name
File size
Zápisy ze zasedání rady SU
Sep 12, 2023
Download
_VP-2023-01 Stanovy Studentské unie FIT VUT v Brně (v5, 2023).pdf
May 18, 2023
124 KB
_VP-2023-02 Volební a jednací řád.pdf
May 18, 2023
72 KB
VP-2023-03, provozní řád klubu.pdf
Sep 12, 2023
72 KB
VP-2023-04, o osobách oprávněných k vyřizování přihlášek.pdf
Sep 12, 2023
100 KB
VP-2023-05, o členech klubu SU.pdf
Sep 12, 2023
129 KB
VP-2023-06, o členských příspěvcích členů klubu SU.pdf
Sep 12, 2023
123 KB
VP-2023-07, o vnitřní organizaci SU.pdf
Sep 22, 2023
139 KB
VP-2023-08, ustavující vnitřní předpis organizačních jednotek.pdf
Sep 22, 2023
194 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder