Word
Regulamin - Kierunek FIOpolskie 2020.doc
PDF
Regulamin Kierunek FIOpolskie 2020.pdf
Word
zał1_Oświadczenie o przychodach.docx
Word
zał2_Oświadczenie o niepowiązaniu.docx
Word
zał3_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej.docx
Word
zał4_Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem.docx
Word
zał5_Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej.docx
Word
zał6_Karta oceny formalnej.doc.docx
Word
zał7_Karta oceny merytorycznej - inicjatywy.doc
Word
zał8_Karta oceny merytorycznej - rozwój NGO.doc
Word
zał9_Wzór sprawozdania.docx