Image
Timeline การฉีดวัคซีน.jpg
Video
การแถลงข่าว ศธ.-สธ.ฉีดวัคซีนเด็ก ตุลาคม 2564.mp4
Video
คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์.mp4
Video
คลิป ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร.mp4
Video
คลิป ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลล ให้สัมภาษณ์.mp4
PDF
แนวทางPfizerนักเรียน_Final17092564.pdf
Video
สกู๊ปฉีดวัคซีนเด็ก ตอน 1.mp4
PDF
เอกสารแบบฟอร์มการฉีดวัคซีน.pdf