Download
Bosanski
Download
Mbi shqipen
Download
Türkçe
Download
Критериуми - други јазици
Download
Српски
PDF
1. Како да подготвите и испратите видео лекција за Е - Училница.pdf
PDF
2. Упатство за софтвер и филтри за звук (позадина, фонија и сл.).pdf
PDF
3. Упатство за подобра видео лекција (презентација, линкови, видеа во видеа и сл.pdf
Download
Google Docs
Линкови од упатства, обуки, материјали за видео лекции
PowerPoint
Основно.pptx
Download
Google Docs
Технички критериуми за видеа