Download
Google Docs
dagsorden #HB2.pdf
PDF
dagsorden #HB2.pdf
PDF
Punkt 1 -Indstilling til beslutning vedr. kommunikationsstrategi for Alternativet- Bilag A.pdf
PDF
Punkt 2 -Konsultativ budgetproces- Bilag A.pdf
PDF
Punkt 3 -Ekstraordinær landsmøde- Bilag A.pdf
PDF
Punkt 5 -Organisatorisk strategi – sammensætning af udvalg- Bilag A.pdf
PDF
Punkt 6 -Endelig nedsættelse af læringsudvalg - Bilag A.pdf
PDF
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde i Alternativet søndag d. 24.06.2018.pdf