PDF
Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
PDF
vyhlásenie 2%_PKaSZ.pdf