Word
Natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje - siječanj 2022.doc
Word
O-IZJ-1 - OBRAZAC IZJAVE O PRIHVAĆANJU UVJETA NATJEČAJA I DR.doc
Word
O-IZJ-2 - OBRAZAC IZJAVE O NOVOZAPOSLENIM OSOBAMA.doc
Word
O-IZJ-3 - OBRAZAC IZJAVE O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI.docx
Word
O-PON-1 - OBRAZAC PONUDE S PRILOZIMA.docx