Name
Owner
File size
2. Slide Voffice V4.pptx
Aug 18, 2020
2.6 MB
HDSD chức năng convert file sang PDF.docx
Oct 23, 2020
525 KB
HDSD chức năng nâng cấp T11.docx
Dec 21, 2020
3.4 MB
HDSD ký duyệt phiếu trình trên ipad v2.0.docx
Aug 17, 2020
4.3 MB
HDSD_chức_năng_chuyển_xử_lý_Văn_bản_đến_trên_Ipad.docx
Dec 29, 2020
2.2 MB
HDSD_Chuyenvien v3.0.docx
Sep 10, 2020
2.6 MB
HDSD_Lanh dao v3.0.docx
Aug 17, 2020
912 KB
HDSD_Quản lý BBBG và Phiếu Khai thác.docx
May 11, 2021
10.1 MB
HDSD_Quản lý thư viện.docx
Nov 23, 2021
2.5 MB
HDSD_Van Thu v3.0.docx
Aug 17, 2020
1.6 MB