Download
БЛАНКИ
Download
булінг
Download
Навчальні плани
Download
Положення про кафедру
PDF
227 Положення про атестацію випускників.pdf
PDF
2022 моніторинг якості освіти.pdf
PDF
2022 ПОЛОЖЕННЯ про атестацію Медицина.pdf
PDF
2022 положення про апеляцію.pdf
PDF
2022 Положення про дискримінацію.pdf
PDF
2022 Положення про звернення громадян.pdf
PDF
2022 Положення про соціальні стипендії.pdf
PDF
2022 система забезпечення якості 18.09 (1).pdf
PDF
заходи щодо булінгу (1).pdf
PDF
Концепція освітньої діяльності.pdf
PDF
методологія оцінювання набутих знань.pdf
PDF
Наказ_Про дистанційне навчання з 03.10.2022.pdf
PDF
Організація роботи кафедри.pdf
PDF
Положення про порядок відрахування, переривання.pdf
PDF
Положення визнання результатів навчання.pdf
PDF
положення організація безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоровя.PDF
PDF
Положення організація та порядок проведення ОСКІ.pdf
PDF
ПОЛОЖЕННЯ ОСП(К)І Фармація 2021.pdf
PDF
Положення по інтернатурі.pdf
PDF
Положення про академічну доброчесність.pdf
PDF
Положення про академічну мобільність 2022.pdf
PDF
Положення про анонімне анкетування.pdf
PDF
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань.pdf
PDF
Положення про атестацію випускників ФТЕ (бакалавр).pdf
PDF
Положення про вибіркові дисципліни.pdf
PDF
Положення про визнання результатів неформальної освіти.pdf
PDF
Положення про виконання вимог організації освітнього процесу.pdf
Word
Положення про вчену раду факультету.docx
PDF
Положення про гаранта освітньої програми.pdf
PDF
Положення про деканат.pdf
PDF
Положення про екзаменаційну комісію.pdf
PDF
Положення про експертну комісію.pdf
PDF
Положення про ЄДКІ етап2 Стоматологія ДДМУ 2021.pdf
PDF
Положення про заочну форму навчання_2021.pdf
PDF
положення про запобігання конфлікту інтересів.pdf
PDF
положення про інтернатуру.pdf
PDF
Положення про комісію з переведення та поновлення.pdf
PDF
Положення про навчальний відділ.pdf
PDF
Положення про наукові медбіодослідження.pdf
PDF
Положення про ООП (2015, підготовка спеціалістів).pdf
PDF
Положення про організацію освітнього процесу.pdf
PDF
Положення про організацію освітнього процесу.pdf
PDF
Положення про освітні програми підготовки здобувачів.pdf
PDF
Положення про освітні програми.pdf
PDF
положення про оцінку заходів безперерного професійного розвитку.pdf
PDF
положення про оцінювання заходів безперервного професійного розвитку.PDF