Download
БЛАНКИ
Download
Навчальні плани
Download
Положення про кафедру
Download
Положення про рейтинг кафедри
Download
Положення проведення атестації_Лікувальна справа-Педіатрія
PDF
Концепція освітньої діяльності.pdf
PDF
НАКАЗ_Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н.р..pdf
PDF
Організація роботи кафедри.pdf
PDF
ПОЛОЖЕННЯ ОСП(К)І Фармація 2021.pdf
PDF
Положення про академічну доброчесність.pdf
PDF
Положення про анонімне анкетування.pdf
PDF
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань.pdf
PDF
Положення про атестацію випускників ФТЕ (бакалавр).pdf
PDF
Положення про вибіркові дисципліни.pdf
PDF
Положення про визнання результатів неформальної освіти.pdf
PDF
Положення про виконання вимог організації освітнього процесу.pdf
Word
Положення про вчену раду факультету.docx
PDF
Положення про деканат.pdf
PDF
Положення про екзаменаційну комісію.pdf
PDF
Положення про експертну комісію.pdf
PDF
Положення про ЄДКІ етап2 Стоматологія ДДМУ 2021.pdf
PDF
Положення про заочну форму навчання_2021.pdf
PDF
Положення про навчальний відділ.pdf
PDF
Положення про наукові медбіодослідження.pdf
PDF
Положення про ООП (2015, підготовка спеціалістів).pdf
PDF
Положення про організацію освітнього процесу.pdf
PDF
Положення про освітні програми підготовки здобувачів.pdf
PDF
Положення про підвищення кваліфікації і стажування.pdf
PDF
Положення про порядок поновлення, переведення, відрахування студентів у ДЗ ДМА.pdf
PDF
Положення про порядок проведення атестації випускників - 1202-фармація.pdf
PDF
Положення про порядок реалізацї права на академічну мобільність.pdf
PDF
Положення про порядок формування рейтингу успішності.pdf
PDF
Положення про право інтелектуальної власності.pdf
PDF
Положення про розгляд заяв, скарг, пропозицій студентів.pdf
PDF
Положення про систему забезпечення якості освіти.pdf
PDF
Положення про факультет.pdf
PDF
Положення щодо попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями.pdf
PDF
Порядок планування, фінансування, матеріального забезпечення та виконання лабдосліджень на базі НДІ МБП.pdf