PDF
Regulamin Kaliskiego Międzyszkolnego Turnieju Valorant.pdf
PDF
Załącznik nr 1 - Polityka prywatności.pdf
Word
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy.docx
PDF
Załącznik nr 3 - Zgoda rodzica.pdf