Download
Google Docs
AZTERKETEN ARAUTEGIA / Normativa para los exámenes
Word
AZTERKETEN KOPIA ESKURATZEKO ORRIA. / Hoja para solicitar copia de un éxamendocx
Word
COVID-19 (IKASLEENA)-JOKABIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDE NAGUSIAK.docx
Word
GAIXOTASUNEN AURREAN ZER EGIN.docx
Download
Google Docs
Ikasleen hutsegiteen justifikantea /Justificante de falta de asistencia