Download
Verklaring copa
Word
Format Portfolio VO tweede bevoegdheid augustus 2019.docx
Google Docs
Leerdoelenkaart geschiedenis: gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van het vo
Download
Google Docs
Opdracht Tijdlijn Industriële Revolutie
Download
Google Docs
Opdracht WOII
Download
Google Forms
Toets H3 Voor de oorlog
Google Forms
Voorbeeldles Koude Oorlog