PDF
Arengukava 2018-2022
PDF
Hädaolukorra lahendamise plaan.pdf
Word
Kaugtöö riskide hindamise ankeet.docx
Word
Kaugtöö tegemise kokkulepe.docx
PDF
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Google Forms
Õppija nõusolek isikuandmete töötlemiseks
PDF
Paindliku töökorralduse põhimõtted .pdf
PDF
Tallinna Kopli Ametikooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan [1].pdf
PDF
Tallinna Kopli Ametikooli kutseopetaja stazeerimise kord .pdf
PDF
TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPILASTE SISEKORRAEESKIRI.pdf
PDF
TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI.pdf
PDF
Tallinna Kopli Ametikooli põhimäärus.pdf
PDF
Tallinna Kopli Ametikooli sissejuhatav ohutusjuhend .pdf
PDF
Tallinna Kopli Ametikooli töölähetusse saatmise kord.pdf
PDF
Tallinna Kopli Ametikooli tootasujuhend
PDF
TALLINNA_KOPLI_AMETIKOOLI_tookorralduse_reeglistik.pdf
PDF
Tallinna_Kopli_Ametikooli_tunnustamise_kord.pdf
PDF
TKAK arhiivihoidla ohuplaan 05.03.2020.pdf
PDF
TKAK asjaajamiskord 19.11.2015.pdf
PDF
TKAK dokumentide loetelu 18.11.2014.pdf
PDF
TKAK sisehindamise aruanne 2018-2020.pdf
PDF
tookohase_oppe_rakendamise_kord.pdf
Google Forms
Vanema nõusolek isikuandmete töötlemiseks