PDF
Novyny_Zakarpattja_1995_22-23_frahment.pdf
PDF
Novyny_Zakarpattja_1995_30-31_frahment.pdf